Når restauranten Bølgen & Moi lager club blir det BOOM! “An explosive mix of tracks+tricks, moves+grooves, B-sides+farsides”. Plakatene til eventet hadde en tydelig pop-art inspirasjon.