Header - Rådgivning

Gode råd må ikke ikke alltid være dyre

H vem bør du prate med? Hvor skal du gjøre det? Hvilken muligheter finnes? Enten det er markedsføring eller kommunikasjon, så kan Portada bidra med konseptuvikling, planlegging og produksjon av en reklamekampanje, eller legge en digitalstrategi. Det kan være å finne ut hvordan man kan utnytte teknologien til din fordel og bruke digitale virkemidler for å oppnå ønskede mål.


En digitalstrategi må fokusere mer på å skape retningslinjer, prioriteringer og mennesker, fremfor å legge langsiktige 3-5 års planer. Teknologien utvikler seg rett og slett for fort til at slike langsiktige planer er realistiske. Eksempel kan være å snu monologer til dialog via sosiale medier og hvordan snakk et språk ditt publikum forstår.

Kontakt Portada
E-post: andreas.beining@portada.no
Mobil: 90 98 99 70

Jeg vil vite mer om rådgivning!